07 декември 2014

Oбучение в Добрич

На 6 декември 2014 г в СОУ”Димитър Талев”, гр. Добрич се проведе обучение по дейност eTwinning.

Обучители бяха национални посланици Теодора Вълова и Светлана Върбанова.
Присъстваха 45 учители от училището и четирима преподаватели от две детски заведения в града. Директорът на СОУ”Димитър Талев” г-жа Весела Панчева беше създала много добра организация за провеждане на обучението. Училището има много голям опит в работата с международни образователни проекти, в него вече са провеждани и други обучения по дейност еТwinning. Учителите редовно участват в различни събития на ЦРЧР.

Събитието протече в два модула с различна насоченост. В първата част, която се състоя в конферентната зала на хотел „Изида”, доц.д-р Вълова представи презентация за предизвикателствата пред образованието на 21. век. Светлана Върбанова представи презентация „еTwinning в полза на чуждоезиковото обучение”, в която акцентът падна върху използването на различни онлайн инструменти в проектнобазираното обучение. След това доц.д-р Вълова продължи по същата тема с представянето на други подобни инструменти.

Втората сесия бе изцяло практическа и се проведе в компютърните зали на училището. Учителите бяха разделени на две групи – начинаещи в платформата и напреднали такива. С напредналите бяха проведени две WеbEx – сесии. Първата от тях бе „еTwinning в шест стъпки” и бе водена от доц. д-р Вълова, а втората, наречена „Инструментите на десктоп и TwinSpace“ бе водена водена от Светлана Върбанова. Учителите бяха особено впечатлени от новите форми и методи на работа. В заключение с тази група се проведе практическо занятие за работа в TwinSpace. Използван бе специално създадения от посланиците демо проект, където се упражнява правилното структуриране на проектното виртуално пространство и публикуването на различни материали в него.

С групата на начинаещите в платформата бе проведено практическо занятие за регистриране в портала, за търсене на партньори и за стартиране на проект. По време на работата участниците използваха някои от новите инструменти, които бяха представени в предишната сесия. Бяха регистрирани пет нови национални еТwinning проекта. Практическата част включваше и групово писане на проекти.

Проведените заключителни тестове – различни за отделните групи - показаха, че участниците са се запознали добре с платформата и познават нейните инструменти. Преподавателите работиха с голям ентусиазъм и желание. Работната атмосфера бе отлична.

В обучението участва и сътрудникът на ЦРЧР Александър Кирилов, който много компетентно ръководеше WebEx – сесиите и с голяма вещина помагаше на учителите при изпълнението на практическите задачи.

Събитието завърши много тържествено с връчване на благодарствени адреси към обучителите. 


09 ноември 2014

Обучение в Исперих

На 8 и 9 ноември в гр. Исперих се проведе обучение по дейност еТwinning.
Домакини бяха учителите от ОУ"Васил Априлов". На обучението присъстваха 35 преподаватели, които показаха голям интерес към работата в  еТwinning. Обучители бяха посланиците Евгения Цветанова и Светлана Върбанова. След като бяха очертани предизвикателствата пред образованието на 21 век, бе предствена платформата с нейните три стълба. Учителите бяха запознати с възможностите за квалификация, които предлага  дейност еТwinning, както и с критериите и показателите за реализиране на успешен проект. По време на практическите занятия в платформата бяха регистрирани 5 нови национални еТwinning проекта.

07 ноември 2014

Обучение в Силистра

При огромен интерес премина обучението в Силистра на 1 и 2 ноември 2014г. Посланиците доц.д-р Теодора Вълова и Евгения Цветанова представиха платформата и направиха редица практически упражнения. След това обучение има поне пет регистрирани национални и-туининиг проекта. Присъстваха над 50 учители от детски градини, основни училища и професионални гимназии, а желаещите са били два пъти повече.

29 октомври 2014

Обучение в Дупница

Повече от 45 детски учители от Дупница се включиха в организираното от ЦРЧР обучение по програма и-туининг на 25 и 26 октомври. Посланиците Евгения Цветанова и доц.д-р Теодора Вълова представиха програмата, помогнаха на учителите да се регистрират в портала, да намерят партньори. Регистрирани в реално време бяха и няколко национални проекта. Успех на новите и-туинъри!

10 октомври 2014

E-Twinning седмици в Шумен продължават- обучение в ЦДГ№35

Седмиците и-туниниг продължават в Шумен. Обучение "E-Twinning и "Еразъм плюс" се проведе в ЦДГ№35"Изворче" в Шумен на 9.10.2014г. В него се включиха 20 учителя от градината -домакин, ЦДГ№5"Латинка" и ЦДГ№25"Братя Грим". Евгения Цветанова, национален и-туниниг посланик, направи презентация по темата. След това запозна участниците с критериите за един успешен проект . Говори за инициативата "национален и-туниниг". В момента бе регистриран в платформата едноименния проект, който ЦДГ№5 и ЦДГ№35 спечелиха по КД2 тази година. Поради големия интерес се реши да има втора среща след месец.

01 октомври 2014

e-Twinning седмици в Шумен

Традиционните и-туининг седмици започнаха по традиция и в Шумен. Децата от ЦДГ№25"Братя Грим" направиха скайп-връзка със свои приятели. В рамките на гостуване по Ключова дейност 1 на "Еразъм+" в ЦДГ№1 "Звънче" ,гости на няколко градини бяха Хърватски учители. Тяхната детска градина поддържа контакти и с ЦДГ№25"Братя Грим", затова те посетиха детското заведение, както и ОДЗ"Светулка". В ЦДГ №25"Братя Грим" те говориха за възможностите , които платформата дава за обмен на идеи и добри практики. През следващите дни предстои обучение в ЦДГ№5"Латинка" и ЦДГ№35"Изворче" на тема "И-туниниг преди по време и след проект за стратегическо партньорство по КД2 на "Еразъм+". Деца от няколко градини в Шумен ще си разменят рисунки за приятелството и Европа.

Обучение в Шумен

Обучение "И-туниниг в шест стъпки. Какво ново" се проведе на 17 септември в ЦДГ№25"Братя Грим". Доц.д-р Теодора Вълова представи на участващите 16 учителя програмата в щест стъпки, а Евгения Цветанова говори за новата възможност- национален и-туниниг.